intro sukces, nie wymknie, Ci się z rąk, pressing

Do czego jesteśmy zdolni, na co jesteśmy gotowi

 • kooperacja przy budowaniu zaplecza medialnego,
 • tworzenie portalu internetowego i budowanie kanału YouTube,
 • przygotowanie gotowej, telewizyjnej produkcji z dowolnego, nie tylko sportowego, wydarzenia
 • kontakty i współpraca z mediami,
 • działalność przy organizacji konferencji prasowych i imprez,
 • przygotowywanie profesjonalnych tekstów prasowych i reklamowych oraz komunikatów,
 • szybkie pisanie oficjalnych pism, a także sprostowań, wyjaśnień, itp,
 • tworzenie i dbałość o właściwy wizerunek organizacji,
 • opracowanie strategii sponsoringowej

Zadania, które nas nie przerażają:

 • wypracowanie i wdrażanie odpowiedniej strategii, dostosowanej do potrzeb i specyfiki mediów. Dobór tematów i budowanie rzeczywistości w oparciu o znajomość różnic między Internetem, prasą i mediami elektronicznymi,
 • odpowiednie stymulowanie obecności danych tematów poprzez dotarcie do konkretnych osób (dziennikarzy) i w oparciu o ich indywidualne upodobania oraz wymogi,
 • rozdysponowywanie zasobów informacyjnych, dbanie o to, by w odpowiedniej formie i treści przedostawały się do wybranych mediów,
 • kształtowanie zwięzłej polityki informacyjnej, osłabianie negatywnego przekazu, tworzenie obrazu organizacji jako środowiska prężnego, twórczego, kreatywnego.

Narzędzia, których używamy:

Jest ich cała paleta. Wchodzą w grę wszystkie dostępne - i te typowo dziennikarskie, i te wyłącznie z zakresu PR.

PR zewnętrzny:

 • budowanie od podstaw długofalowej strategii PR,
 • doradztwo w zakresie bieżącej polityki informacyjnej,
 • doradztwo w zakresie wyboru taktyk i narzędzi zewnętrznego public relations,
 • tworzenie i realizacja zewnętrznych kampanii public relations,
 • kreowanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla mediów,
 • pozyskiwanie informacji niezbędnych do redakcji materiałów informacyjnych oraz docieranie do ich bezpośrednich źródeł,
 • pozyskiwanie oraz rozwijanie relacji z osobami ważnymi z punktu widzenia budowania marki,
 • promowanie indywidualnych ekspertów (m.in. poprzez redakcję artykułów, opracowań, raportów o charakterze eksperckim),
 • zarządzanie treściami w serwisach WWW.

Media relations:

 • organizacja spotkań z dziennikarzami i aranżowanie wywiadów, organizacja oprawy medialnej dla wydarzeń specjalnych,
 • redagowanie materiałów dla prasy,
 • reprezentowanie organizacji w mediach (funkcja rzecznika),
 • dystrybucja materiałów prasowych wraz z follow up, czyli dbałość by wywołane tematy były poruszane i kontynuowane,
 • monitorowanie mediów,
 • raportowanie z działań media relations,
 • zarządzanie biurem prasowym w ramach serwisów internetowych.

Event PR (m.in. konferencje prasowe, imprezy okolicznościowe):

 • przygotowywanie strategii event PR,
 • kreowanie scenariuszy eventowych,
 • pozyskiwanie Patronów i Partnerów dla event PR,
 • realizacja działań eventowych,
 • kompleksowa obsługa media relations wokół działań eventowych.

PR kryzysowy:

 • doradztwo kryzysowe - w przypadku wystąpienia po stronie firmy sytuacji, bądź zdarzeń negatywnie obciążających jej wizerunek,
 • przewidywanie sytuacji kryzysowych, w tym tworzenie tzw. książek kryzysowych (zawiera: możliwości natychmiastowego skontaktowania się z osobami wchodzącymi w skład sztabu kryzysowego, przypomnienia co robić, a czego unikać podczas kryzysu, bogaty zbiór trudnych pytań i odpowiedzi, kluczowe przekazy, podstawowe informacje o organizacji, opisy sukcesów, publikacje prasowe z ostatniego okresu, kontakty do niezależnych ekspertów i instytucje mające wpływ na aktywność organizacji i budujących jego dobrą markę),
 • opracowywanie scenariuszy antykryzysowych,
 • bezpośrednie zarządzanie komunikacją i przepływem informacji oraz kontaktami z mediami w trakcie sytuacji kryzysowych.

Sponsoring:

 • opracowywanie strategii sponsoringowych zintegrowanych z wizerunkiem firmy,
 • doradztwo w zakresie prowadzonych działań sponsoringowych,
 • wyszukiwanie pretekstów do działań sponsoringowych,
 • utrzymywanie relacji z podmiotami sponsorowanymi w celu optymalizacji efektów.

Monitoring:

 • aktywny monitoring mediów oraz wydarzeń specjalnych (np. konferencji branżowych) celem weryfikacji działań konkurencji na polu PR, jak również wskazywania firmie potencjalnych szans rynkowych, które wynikają z analiz tychże publikacji,
 • kreowanie, w oparciu o relacje z dziennikarzami oraz aktywny monitoring mediów, tzw. pretekstów medialnych, które pozwolą Państwu płynnie zaistnieć w mediach,
 • pozyskiwanie oraz rozwijanie relacji z dziennikarzami i przedstawicielami mediów.

Cele, które możemy wspólnie osiągnąć:

 • wpłynięcie na odpowiedni wzrost zainteresowania działalnością organizacji, pobudzenie opinii publicznej, wykreowanie nowej jakości w odbiorze społecznym organizacji,
 • przyciągnięcie do organizacji sponsorów.